Búsqueda
Inicio | Sobre Valvias | Login sponsor | Sponsor Info | Valvias Tv | Contactar | Mapa del Sitio |
Valvias El portal de Válvulas y Actuadores más visitado
  Abierto a todos fabricantes y distribuidores
[+info]  
Català
English
Español
Português
Google
Conversor d'Unitats Online


Àrea: flecha
Cabal: flecha
Densitat: flecha
Energia: flecha
Força: flecha
Longitud: flecha
Massa: flecha
Parell: flecha
Potència: flecha
Pressió: flecha
Temperatura: flecha
Velocitat: flecha
Velocitat
Angular:
flecha
Viscositat
Cinemàtica:
flecha
Viscositat
Dinàmica:
flecha
Volum: flecha
º, Graus
a, Àrees
ac, Acres
atm, Atmosferes (Estàndard)
bar, Bar
Btu, British Thermal Unit
(unitats tèrmiques britàniques)
, Graus Centígrads
cal, Calories
cfm, Peus cúbics per minut (cubic feet per minute)
cl, Centilitres
cm, Centímetres
cP, Centipoises
cSt, Centistokes
CV, Cavalls de vapor
cm, Centímetres
, Graus Farenheit
ft, Peus (feets)
g, Grams
gal, Galons (galons)
gpm, Galons per minut
h, Hores
ha, Hectàreas
Hz, Herzis
in, Polzades (inches)
J, Joules
, Graus Kelvin
kcal, Quilocaloria
kg, Quilograms
kJ, Quilojoules
km, Quilòmetres
kp, Quilopondis
kPa, Quilopascals
kW, Quilowatts
l, Litres
lb, Lliures (pound)
lbf, Lliures Força (pounds force)
m, Metre
mbar, Mil·libars
mca, Metres columna d'aigua
min, Minuts
mm, Mil·límetre
mmca, Mil·límetres columna d'aigua
mmH2O, Mil·límetres columna d'aigua
mmHg, Mil·límetres columna de mercuri
mph, Milles per hora
N, Newtons
nmi, Milles náutiques
oz, Onces (avoirdupois)
P, Poises
Pa, Pascals
PSI, Liures per polzada quadrada (pounds per square inch)
quad BTU, quadrillions BTU
, Graus Rankine
rad, Radians
rpm, Revolucions per minut
s, Segons
St, Stokes
t, Tonelades
tec, Tonelades Equivalent Carbó
tep, Tonelades Equivalent Petroli
th, Tèrmies
W, Watts
Yd, Iardes
Factors de Conversió Sistema Internacional (S.I)
Propietat Unitat SI Unitat a convertir Equivalència

Area1 m²

metre
quadrat
acre0.0002471053 ac
centímetre quadrat10000 mm²
hectàrea0.0001 ha;
quilòmetre quadrat0.000001 km²
peu (foot) quadrat10.76426264 ft²
polzada (inch) quadrat1549.907005 in²
mil·límetre quadrat1000000 mm²

Cabal1 m³/s

metres
cúbics per
segon
centímetres cúbics per segon1000000 cm³/s
galons per minut (US)15852.047 gpm (US)
peus cúbics per minut0.00000787 cfm
polzades cúbiques per segon61023.744094 in³/s
litres per hora3600000 l/h
litres per minut60000 l/min
litres per segons1000 l/s
metres cúbics per hora3600m³/h
metres cúbics per minut60m³/min

Densitat1 kg/m³

quilograms per
metre cúbic
grams per centímetre cúbic0.001 g/cm³
grams per mil·límetre cúbic0.000001 g/mm³
lliures per peu cúbic0.06243 lb/ft³

Energia1 J

joule
unitat térmica britanica9.478e-4 Btu
caloria0.2388 cal
peu lliure0.73746312684 ft·lb
quilocaloria0.0002388 kcal
quilojoule0.001 kJ
quilowatt hora2.77778E-07 kW·h
quadrillon unitat tèrmica britànica9.478e-19 quad Btu
tonelada equivalent carbó3.41143e-11 tec
tonelada equivalent petroli2.388e-11 tep

Força1 N

newton
kilopondi0.10204081632 kp
lliure força0.2248089431 lbf

Longitud1 m

metre
centímetre100 cm
quilòmetre0.001 km
peu (foot)3.28083 ft
polzada (inch)39.37007 in
mil·límetre1000 mm

Massa1 kg

quilogram
gram1000 g
lliure2.20462 lb
unce (avoirdupois)35.27399072 oz
tonelada0.001 t

Parell1 N·m

newton metre
kilopondio metre0.102 kp·m
lliure força peu0.7376 lbf·ft
lliure força polzada8.851 lbf·in

Potència1 W

watt
cavall motor0.00134102208 CV
quilowatt0.001 kW

Pressió1 Pa

pascal
atmosfera estandard9.8692059e-6 atm
bar0.0000102 bar
polzades columna d'aigua0.0040186465 inH2O
polzades columna de mercurio0.0002952998 inHg
kilopascal0.001 kPa
kilopondios per centímetre quadrat0.0000102 kp/cm²
lliures força per peu quadrat0.0208855472 lbf/ft²
megapascal0.000001 MPa
milibar0.0102 mbar
mil·límetre columna d'aigua0.102 mmH2O
mil·límetre columna de mercurio0.007500617 mmHg
lliures força per polzada cuadrada0.00014503773 PSI

Temperatura1 ºC

gru
centígrad
grau FarenheitºF
grau KelvinºK
grau RankineºR

Velocitat1 m/s

metres
per segon
centímetres per segon100 cm/s
Quilòmetres per hora3.6 km/h
Quilòmetres per segon0.001 km/s

Velocitat
angular
1 rad/s

radianes
per segon
herz0.159154943 Hz
revoluciones per minut9.54929658 rpm

Viscositat
cinemàtica
1 cm²/s

centímetres quadrats
per segon
centistoke100 cSt
polzadas quadrades per segon0.155 in²/s
metres quadrats per segon0.0001 m²/s
stoke1 St

Viscositat
dinàmica
1 g/(m·s)

grams per
metre segon
centipoise1 cP
poise0.01 P

Volum1 m³

metres cúbics
centilitres100000 cl
peus cúbics35.31 ft³
galons (UK)220 gal (UK)
galons (US)264.2 gal (US)
polzada cúbica61023.7440947 in³
litre1000 l
iardes cúbiques1.308 yd³

© 2007-2013 www.valvias.com, Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este site, sin la autorización expresa del propietario del copyright.